Verificaciˇ de documents electr˛nics

Aquest plana permet la verificaciˇ i contrast electr˛nic de documents impresos. Cal introdu´r el CSV (Codi Segur de Verificaciˇ), la data de generaciˇ del document i el NIF de la persona solicitant.<< Tornar